#Ας εξερευνήσουμε τα τοπικά ανοικτά δεδομένα στην Ελλάδα! Το ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας συμμετέχει στην πρωτοβουλία του διεθνούς ιδρύματος OKFN αναλαμβάνοντας την οργάνωση του Local Open Data Census για την πόλη σας. Αν ενδιαφέρεστε για τη δική σας πόλη, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@okfn.gr